Kule Vincin Çalışma Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kule Vinç Çalışma Esasları

 • Kule Vincin kurulacağı saha vinç çalışması için elverişli olmalı. İleride kule vincin yükseltilmesi halinde çalışmasını engelleyici bina, enerji hattı, baca vb. yapılar dikkate alınmalı.
 • Kule Vinç, düz bir zemin üzerine ve bu zemin yeterli sıkıştırılması yapılarak kurulmalı, çevresinde, tehlike yaratabilecek kazı yapılmamalı, yürüyüş rayları zemini de yeterli derecede sıkıştırılmalı ve özellikle ray basma sonları ile çevresinde kazı yapılmamalı.
 • Yürüyüş rayları üzerinde ve iki ray arasındaki traversler üzerine hiçbir şey konulmamalı. Rayların üzeri devamlı kontrol edilerek temiz tutulmalı. Raylar üzerinde kum, yağ ve yağlı malzemeler bulundurulmamalı.
 • İki ray arasındaki limit switch’ler uygun tipte ve çalışır durumda olmalıdır.
 • Ray bağlantı kelepçeleri çalışmaya başlamadan önce mutlaka dikkatle kontrol edilmeli.
 • Kule Vinç çalışma esnasında, montajında ve kullanımında, talimatların dışına çıkılmamalı.
 • Kule Vinc çalışma esnasında, kaldırma kapasitesine uygun yükleri, uygun şekilde kaldırılmalı. Bunlarla ilgili doğru limit switchleri kullanılmalıdır.
 • Yükleri daima kule vinç kancasının Şarkülünde kaldırılmalı, Boom’a yan yük verilmemelidir.
 • Tekerler üzerinde hareketli vagon, araba vb. yükü, vinç kancası ile çekilmemeli veya sürüklenmemelidir.
 • Kule Vinç Operatörü, kaldıracağı yükü görerek kaldırmalı. Bu imkan yok ise sadece bu işi bilen bir kişi tarafından operatöre işaret verilmelidir.
 • Rüzgar hızına dikkat edilmeli, Rüzgar hızı saatte 40 Km/h olduğunda, çalışma durdurulmalıdır.
 • Çalışma sonunda, kule vinç park edildiğinde kaldırma kancasına bağlı olarak yük bırakılmamalı.
 • Çalışma sonunda (paydos), kaldırma kancasını en üst noktaya kadar çekilecek, Kanca arabası (şaryo) Operatör kabinine en yakın noktaya alınacak. Kule vinç ray üzerindeki park noktasına alınacak. Boom kilitlenmeyecektir.
 • Çalışma sonunda, (paydos) kule vincin ceryanı kesilecektir.
 • Halatlar, tamburlar, makaralar, kaldırma kancası, fren balataları, yük kaldırma sapanları devamlı kontrol edilecek.
 • Gerek kule vincin montajı süresinde gerekse vinç ile çalışma anında, ilgili tüm personelin, gerekli koruyucu malzemeleri (Emniyet kemeri, baret, eldiven) vb. kullanmalıdırlar.
 • Kule vinç elektrik donanımı ve elektrik kabloları; sık sık dikkatlice kontrol edilmeli.
 • DİKKAT, HİÇİ HER ŞEYE DÖNÜŞTÜR. ( GOETHE )